Odhad poškození juvenilních lososů vlivem změny tlaku za použití mobilní pokusné laboratoře

Verze PDF

Při průchodu ryb turbínami vodní elektrárny může dojít jak k mechanickému poškození těla ryby, tak k zraněním vyvolaným změnou tlaku při vstupu a výstupu z turbíny. Tyto změny tlaku mohou vyvolat roztahování a následné prasknutí plynového měchýře nebo rozpínání bublinek plynu v krvi vedoucí k poškození vlásečnic a malých cév. Abychom mohli odhadnout míru poškození u ryb, u nichž tato zranění vlivem průchodu turbínou hrozí, je nutné provádět simulace v laboratoři. Mobilní vodní pokusná laboratoř umožňuje provádět přesné simulace vnějších podmínek (teplota, tlak, délka trvání tlaku), díky čemuž lze provést lepší odhad potenciální mortality nebo poškození ryb procházejících turbínami.

Využitelné výstupy: 

Lososovité ryby patří mezi tzv. phyostomní ryby, které jsou schopné měnit množství plynu v plynovém měchýři v závislosti na vnějším prostředí. Tato vlastnost jim může sloužit k větší odolnosti vůči změnám tlaku, ale při prudkých výkyvech tlaku může naopak dojít k mnohem většímu poškození, než kdyby se ryba předtím nesnažila vyrovnat vnější tlak. Při pokusech týkajících se změny tlaku je tedy nutné s touto vlastností počítat a nechat ryby dostatečně dlouho se přizpůsobit podmínkám ve zkoumaném vodním tělese. Mobilní vodní laboratoř je vybavena moderními technologiemi, které umožňují dlouhodobější držení ryb, průběžný monitoring tlaku i teploty a zároveň přesné naprogramování změn tlaku uvnitř. V pilotní studii sloužící k ověření funkčnosti této laboratoře byli použiti lososi čavyča (Oncorcyhnchus tshawytcha), a to konkrétně jedinci chovaní na sádkách i z volné přírody, staří jeden rok. Studie potvrdila, že lososi, u kterých během aklimatizace došlo k procesu vyrovnání tlaku v plynovém měchýři, byli následnou změnou tlaku (simulací průchodu turbínou) poškozeni mnohem více, než jedinci, kteří měli v plynovém měchýři méně plynu. Mobilní laboratoř se tedy ukázala jako velmi dobré testovací zařízení pro simulace působení tlaku na ryby.

Zdroj: 
Stephenson J.R.,Gingerich A.J.,Brown R.S., Pflugrath B.D., Deng Z., Carlson T.J., Langeslay M.J., Ahmann M.L.,Johnson R.L., Seaburg A.G.2010.Assessing barotrauma in neutrally and negatively buoyant juvenile salmonids exposed to simulated hydro-turbine passage using a mobile aquatic barotrauma laboratory.Fisheries Research 106: 271-278.
Zadal: 
MarketaMrkvova
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.