Odhad početnosti ropuch krátkonohých

Verze PDF

Odhad početnosti populací obojživelníků není jednoduchá záležitost. Díky noční aktivitě, závislosti na počasí či odlišné délce reprodukční aktivity u různých druhů mohou odlišné metody přinášet rozdílné výsledky. Ve Velké Británii je k odhadu velikosti populací ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) již dlouhou dobu používaná metoda sčítání kumulativního počtu snůšek. Britští herpetologové Beebee a Buckley srovnali výsledky takovýchto sčítání s populační dynamikou druhu ve snaze zjistit vhodnost této metody.

Využitelné výstupy: 
  • Počet snůšek, produkce pulců a počet nádrží, v nichž pulci metamorfovali v mladé ropuchy, jsou korelované veličiny.
  • Velký počet snůšek vede obvykle k velkému počtu pulců.
  • Velký počet metamorfovaných mláďat ale není stejně obvyklým předpokladem nárůstu populace dospělých ropuch (chybí korelace počtu metamorfovaných mláďat a počtu snůšek o tři roky později, což je předpokládaná doba do dosažení dospělosti).
  • Nově zkonstruované nádrže obvykle v prvním roce vyvolávají výrazné zvýšení počtu snůšek.
  • Ačkoliv počet snůšek a skutečné množství samic v populaci nemusí odpovídat (ne všechny samice se množí každý rok), odráží množství snůšek alespoň relativní velikosti mezi populacemi a časové trendy uvnitř populací.
Grafické přílohy: 
Odhad početnosti ropuch krátkonohých
Odhad početnosti ropuch krátkonohých
Zdroj: 
Beebee, T. J., & Buckley, J. (2014). Relating spawn counts to the dynamics of British natterjack toad (Bufo calamita) populations. The Herpetological Journal, 24(1), 25-30.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.