Ochranářská genetika - co nám řekne a co ne

Verze PDF
See video
8. září 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel Josef Bryja, moderátorem byl Jan Dušek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.