Ochrana velkých šelem v praxi: myslivci, lovci a rys

Verze PDF
See video
16. březen 2015

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody v novém modulu přednášela Tereza Mináriková z Alka Wildlife, moderátorem byl Michael Hošek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.