Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukci budov

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
VIKTORA, Lukáš, NOVÁ, Petra a BARTONIČKA, Tomáš. Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukci budov. Praha: Česká společnost ornitologická, 2008. 22 s. ISBN 978-80-903554-4-6.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.