Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde a zde.

Zdroj: 
ANDĚL, Petr, MINÁRIKOVÁ, Tereza a ANDREAS, Michal, eds. Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia, 2010. 137 s. ISBN 978-80-903787-5-9.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.