Ochrana přírody v ekologickém zemědělství

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu Bioinstitutu nebo zde.

Zdroj: 
FUCHS, Sarah a STEIN-BACHINGER, Karin. Ochrana přírody v ekologickém zemědělství. Praktická příručka pro ekologické zemědělství v severovýchodním regionu Německa. Přeložil Radomil HRADIL. Olomouc: Bioinstitut, 2009. 144 s. ISBN 978-3-934239-35-7.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.