Ochrana přírody na Šumavě: věda - ideologie - propaganda - realita

Verze PDF
See video
15. červenec 2013

přednášel Jaroslav Vrba

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.