Ochrana přírody a legislativa

Verze PDF

Obsah přednášek:
Rozsáhlý kurz o zákonných předpisech dotýkajících se otázek ochrany přírody.:
1. Právo životního prostředí
2. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a krajiny
3. Nástroje obecné ochrany přírody
4. Zvláště chráněná území
5. Obecná ochrana rostlin a živočichů a problematika invazních druhů
6. Zvláštní druhová ochrana a památné stromy
7. Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích a jejich transpozice
8. Posuzování vlivů na životní prostředí
9. Stavební zákon a ochrana přírody
10. Lesní zákon a ochrany přírody
11. Vodní zákon a ochrana přírody
12. Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí
13. Odpovědnost v ochraně životního prostředí

Komu je kurz určen, náročnost:
Tento kurz je relativně náročný a informačně nabitý. Není potřeba mít předchozí odborné znalosti, ovšem zřejmě nebude příliš zajímavý pro lidi, kteří tyto informace nepotřebují přímo využívat. Dozvíte se zde nejen o znění dotyčných zákonů, ale i různých internetových zdrojích, kde se dají hledat precedenční rozsudky apod. Časová náročnost je cca 120 min studia týdně. Z kurzu se skládá závěrečný test.

Přednášky připravili odborníci z Právnické fakulty Masarykovy university v Brně
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Mgr. Barbora Mitášová
Mgr. Jan Leichmann
Mgr. Gabriela Procházková
Mgr. Martina Weissová
Mgr. Jiří Vodička

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.