Ochrana obojživelníků. Doplněk k metodice

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu občanskéh sdružení Mokřady-ochrana a management nebo zde.

Zdroj: 
VOJAR, Jiří. Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana. Doplněk k metodice. Praha: ZO ČSOP Hasina Louny, 2007. 155 s. ISBN 978–80–254–0811–7.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.