Ochrana obojživelníků

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu ZO ČSOP Veronica nebo zde.

Zdroj: 
MIKÁTOVÁ, Blanka a VLAŠÍN, Mojmír. Ochrana obojživelníků. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2002. 138 s. ISBN: 80-902203-7-1.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.