Ochrana netopýrů v praxi

Verze PDF
See video
13. říjen 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel Tomáš Bartonička, moderátorem byl Jan Dušek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.