Ochrana netopýrů

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu ZO ČSOP Veronica nebo zde.

Zdroj: 
VLAŠÍN, Mojmír a MÁLKOVÁ, Ivana. Ochrana netopýrů. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004.71 s. ISBN: 80-239-3897-5.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.