Obojživelníci a doprava

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu ZO ČSOP Veronica nebo zde.

Zdroj: 
MIKÁTOVÁ, Blanka a VLAŠÍN, Mojmír. Obojživelníci a doprava. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004. 66 s. ISBN: 80-239-3951-3.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.