Obnova versus rekolonizace: aktuální původ lososa (Salmo salar) v řece Temži

Verze PDF
 • Na řece Temži došlo v roce 2005 k vymizení předtím obnovené populace lososů, proto byla v následujících letech zkoumána genetika všech nalezených jedinců (označkovaných i neoznačkovaných). Výsledky naznačují, že neoznačkovaní jedinci lososa nepocházejí z dříve vysazených ryb, ale převážně z jiných řek v jižní Anglii.
 • Z toho lze vyvodit, jaký potenciál mají přírodní procesy při rekolonizacích řek, ve kterých byl losos původně potlačen.
 • Při obnově populací lososa by se mělo brát v úvahu:
  • Důvody předchozího poklesu musí být dostatečně napraveny, aby se novým/transportovaným jedincům dařilo.
  • Vysazení jedinci by měli pocházet z blízkého zdroje, který je příbuzný vyhubené populaci; v souladu s principy současné ochranářské biologie.
  • Šíření a tok genů ze sousedních populací může hrát významnou roli při utváření nové populace.
Využitelné výstupy: 
 • Označkované ryby z roku 2003 byly identifikovány jako ryby pocházející ze severního regionu studované lokality (kromě vzorku thales 09, který pravděpodobně pocházel ze severu Francie).
 • Pozdější úlovky neoznačkovaných ryb byly identifikovány jako ryby pocházející z jižní Anglie (s výjimkou jedné).
 • Výsledky z genetiky byly zpracovány statisticky metodou založenou na přístupu maximální pravděpodobnosti (ONCOR a Bayesian method BAPS). Jiný software (GeneClass) poskytl podobné výsledky jako první dva, i když pravděpodobnosti byly často nižší a v několika případech se lišily značně (možná kvůli dosti odlišnému způsobu výpočtu).
Grafické přílohy: 
Mapa
Zdroj: 
Griffiths A.M., Ellis J.S., Clifton-Dey D., Machado-Schiaffino G., Bright D., Garcia-Vazquez E., Stevens J.R. 2011. Restoration versus recolonization: The origin of Atlantic salmon (Salmo salar L.) currently in the River Thames. Biology conservation 144: 2733-2738.
Zadal: 
Kateřina Dočkalová
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.