Obnova travních porostů regionální směsí

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu ZO ČSOP Bílé Karpaty nebo zde.

Zdroj: 
JONGEPIEROVÁ, Ivana a POKOVÁ, Hana, eds. Obnova travních porostů regionální směsí. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2006. 102 s. ISBN 80-903444-4-5.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.