Obnova malých vodních nádrží jako významných krajinných prvků

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
JUST, Tomáš, MORAVEC, Pavel, ŠÁMAL, Vladimír a FRANKOVÁ, Linda. Obnova rybníků. Obnova malých vodních nádrží jako významných krajinných prvků. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 28 s. ISBN 978-80-87051-63-4.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.