O přežití juvenilních perlorodek může rozhodovat i jejich původ

Verze PDF

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) je výrazně specializovaný a na změny citlivý sladkovodní mlž, vyskytující se u nás již jen ve dvou zbytkových populacích (jižní a západní Čechy), jejíž přežití v současné době závisí na doplňování uměle odchovanými juvenilními jedinci, ať už do přežívajících populací, nebo na historické lokality. V juvenilní fázi života jsou perlorodky velice citlivé na kvalitu prostředí a mohou mít z tohoto důvodu bioindikační význam. Mezinárodní tým biologů v tomto článku sledoval přežívání juvenilních perlorodek a zjistili vliv původu vysazovaných perlorodek i podmínek prostředí.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři měli k dispozici perlorodky z povodí Rýna, Dunaje a Labe, dohromady ze 4 genetických linií.
  • Juvenilní jedinci všech 4 skupin byli umisťováni do 5 různých potoků s odlišnými parametry vodního prostředí.
  • Přežívání a růst byl sledován po 3 (před první zimou) a po 9 měsících (po první zimě).
  • Jak přežívání, tak růst je ovlivněn jak původem perlorodek, tak i podmínkami v potoce.
  • Rychlost růstu stoupá s teplotou vody, množstvím organického uhlíku ve vodě a poměru uhlíku a dusíku.
  • Poměr přeživších a uhynulých jedinců se v rámci jednotlivých potoků pro každou ze 4 skupin liší, což ukazuje na silnou adaptaci jednotlivých skupin na „domácí“ potok.
  • Právě tato adaptace je důvodem, proč by mělo být k vysazovaným perlorodkám přistupováno jako k bioindikačnímu druhu opatrně a původ juvenilních perlorodek určených k vysazování by měl být velmi pečlivě posuzován.
Grafické přílohy: 
O přežití juvenilních perlorodek může rozhodovat i jejich původ
O přežití juvenilních perlorodek může rozhodovat i jejich původ
O přežití juvenilních perlorodek může rozhodovat i jejich původ
O přežití juvenilních perlorodek může rozhodovat i jejich původ
O přežití juvenilních perlorodek může rozhodovat i jejich původ
Zdroj: 
Denic, M., Taeubert, J. E., Lange, M., Thielen, F., Scheder, C., Gumpinger, C., & Geist, J. (2015). Influence of stock origin and environmental conditions on the survival and growth of juvenile freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera) in a cross-exposure experiment. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 50, 67-74.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.