Rozhovory

Od konce roku 2016 děláme rozhovory ve vlastní režii. Pokud Vás napadá zajímavá otázka nebo odborník, prosím ozvěte se na info@forumochranyprirody.cz, zkusíme rozhovor zorganizovat.  
V roce 2015 a 2016 vzniklo 8 rozhovorů s osobnostmi za finanční podpory grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 77-FN-092: On-line vzdělávání v ochraně přírody.
V roce 2014 vzniklo 8 rozhovorů s osobnostmi k tématům ochrany přírody, a to díky grantu Ministerstva životního prostředí na podporu projektů NNO.
Zaregistrujte se na těchto stránkách a zapojte se do diskuse k dílčím tématům.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.