Nesrovnalosti ve sdílení dat o chráněných oblastech - co máme a co potřebujeme

Verze PDF

Chráněné oblasti jsou důležitá místa pro uchování biodiverzity, a proto bylo v této studii uděláno rozsáhlé vyhledávání na internetu, aby byla na volně přístupných databázích zjištěna dostupnost dat z monitorování, která by mohla sloužit k vyhodnocení ochranářských úspěchů v chráněné oblasti. Výsledky ukazují, že míra sdílení těchto dat na internetu je stále nedostačující a mezi hlavní příčiny této skutečnosti patří strach ze zneužití dat a nedostatek pracovních sil a technického vybavení.

Využitelné výstupy: 

I když je celosvětová snaha o zvýšení počtu chráněných oblastí, stále zůstává otázkou, jak efektivní je jejich činnost při ochraně biodiverzity. Získaná data o změnách v populaci ‚klíčových‘ ohrožených druhů v těchto oblastech by mohla pomoci ukázat úspěšnost vedení chráněné oblasti, a proto autoři tohoto článku provedli rozsáhlé vyhledávání na internetu pomocí vyhledávače Google, aby zjistili, jak jsou tato data dostupná pro veřejnost.
Vyhledávání přineslo obrovské množství odkazů a po dalším rozboru bylo nalezeno několik databází, které vyhovovaly kritériím a přinášely informace v širším měřítku (viz Tabulka odkazů). Přesto se ukázalo, že není dost dat o některých oblastech (arktický biom a vody pelagiálu) a z některých zemí (včetně několika z Evropské unie). Autoři ze svého hledání vyvozují, že přestože je internet zahlcen informacemi o chráněných oblastech a jejich příspěvku k ochraně biodiverzity, chybí data z monitorování v těchto oblastech.
Jako důvody pro nepublikování dat jsou uváděny:
1. vědecká a úřední konkurence
- sdílet publikovatelná data není obvyklé
- některé úřady spojené s chráněnými územími se obávají zneužití dat jiným úřadem proti nim
2. citlivá data – jde o informace o velice ohrožených druzích, po kterých je velká poptávka na černém trhu
3. obava z kritiky veřejnosti – organizace a instituce nechtějí, aby byl kritizován jejich způsob vedení chráněné oblasti.
4. finanční důvody – jedná se o nedostatek pracovních sil a technického vybavení.
Autoři doporučují věnovat větší pozornost podpoře sdílení dat na internetových databázích, se zvláštním přístupem k citlivým datům, a navrhují lepší komunikaci s organizacemi a institucemi kolem chráněných území, standardizaci monitoringu dat pomocí dostupných softwarů a vytvoření fondů pro získání finanční prostředků pro chráněná území, která mají jejich nedostatek.

Grafické přílohy: 
Tabulka odkazů
Obr
Zdroj: 
Bertzky M., Stoll-Kleemann S. 2009: Multi-level discrepancies with sharing data on protected areas: What we have and what we need for the global village. Journal of Environmental Management 90: 8-24
Zadal: 
Michala Zelenková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.