Nepůvodní druhy - dobrý příklad interakce vědy s praxí

Verze PDF
See video
21. březen 2016

Webinář o invazních druzích s Janem Perglem, moderoval Michael Hošek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.