Natura 2000 a účast ve správních řízeních

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu Koalice pro Naturu nebo zde.

Zdroj: 
HUMMEL, Jiří, KRAVČÍKOVÁ, Jana, PARTIK, Miroslav a POKORNÝ, Jiří. Natura 2000 a účast ve správních řízeních. Příručka pro nevládní organizace a občany, jak se vyznat ve vyhláškách a paragrafech. Praha: Arnika a DAPHNE ČR, 2010. 172 s. ISBN 978-80-904409-8-2.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.