Natura 2000 a lesy. „Problémy a příležitosti”

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu MŽP nebo zde.

Zdroj: 
PLANETA: Natura 2000 a lesy. „Problémy a příležitosti”. Evropská komise, přeložilo Ministerstvo životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, roč. XII, č. 10. ISSN 1213-3393.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.