Natura 2000: je nám (Evropanům) k něčemu? Část II

Verze PDF
See video
13. červen 2013

přednášel Petr Roth

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.