Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu MZE nebo zde.

Zdroj: 
Vopravil, Jan a kol. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Praha, 2012. 33 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.