Mosty přes vodní toky. Ekologické aspekty a požadavky

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
HLAVÁČ, Václav a ANDĚL, Petr. Mosty přes vodní toky. Ekologické aspekty a požadavky. Jihlava: Kraj Vysočina a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2008. 27 s. ISBN 978-80-87051-40-5.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.