Mortalita orlů mořských na větrných elektrárnách

Verze PDF

S rostoucí rychlostí výstavby větrných elektráren dochází v posledních letech k nárůstu evidovaných případů úmrtí ptáků při srážkách s větrníky. Mezi nejohroženější skupiny ptáků patří dravci, obzvláště při kroužení nad krajinou a pronásledování kořisti. Tým norských ornitologů se rozhodl prozkoumat, zda jsou jedinci orla mořského (Heliaaetus albicilla) schopni změnit své letové zvyklosti v oblastech s velkým množstvím větrníků. Jejich výsledky, bohužel, ukazují, že si orli nebezpečí srážky neuvědomují a své zvyklosti nemění.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři srovnávali letové chování orlů mořských v oblasti s větrnými elektrárnami (Smøla, střední Norsko) s orly v oblasti bez větrníků.
  • Během hnízdního období od poloviny března do konce května (144 hodin) zjišťovali údaje o letovém chování ze 6 pozorovacích bodů v každé oblasti.
  • Celkem hodnotili údaje z 554 pozorovacích událostí (312 dospělců, 172 subadultních ptáků).
  • Autoři zjistili rozdíl v podílu dospělých a subadutních ptáků v oblasti s větrníky a mimo ni (0,4 vs. 0,7).
  • V oblasti s větrníky bylo pozorováno významně více adultů než mimo ni, pro subadultní ptáky nebyl rozdíl zjištěn.
  • Nebyl zjištěn žádný rozdíl v letové aktivitě v oblasti s větrníky a mimo ni.
  • V oblasti s větrníky byla aktivita dospělců o něco nižší než aktivita subadultních ptáků.
  • Zajímavé je, že v oblasti s větrníky létali orli o něco častěji ve výšce větrníků, což zvyšuje riziko srážky.
  • Tento článek ukazuje neschopnost orlů mořských reagovat na přítomnost větrných elektráren a snížit riziko srážky změnou svého letového chování.
Grafické přílohy: 
Mortalita orlů mořských na větrných elektrárnách
Mortalita orlů mořských na větrných elektrárnách
Mortalita orlů mořských na větrných elektrárnách
Mortalita orlů mořských na větrných elektrárnách
Mortalita orlů mořských na větrných elektrárnách
Mortalita orlů mořských na větrných elektrárnách
Zdroj: 
Dahl, E. L., May, R., Hoel, P. L., Bevanger, K., Pedersen, H. C., Røskaft, E., & Stokke, B. G. (2013). White‐tailed eagles (Haliaeetus albicilla) at the Smøla wind‐power plant, Central Norway, lack behavioral flight responses to wind turbines. Wildlife Society Bulletin, 37(1), 66-74.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.