Modelování metapopulační sítě pro rosničku zelenou

Verze PDF

Obnova prostředí po jeho fragmentaci je jedním z mnoha přístupů, které by měly vést k omezení úbytku biodiverzity. Zahrnuje revitalizaci nepoužívaných nebo degradovaných částí biotopu či vytváření jeho nových částí na vhodných lokalitách. V současnosti je vytipování takových lokalit většinou postaveno na znalosti místního terénu a rozhodnutí odborníka. Kolektiv francouzských biologů použil jiný nástroj – vytvořil protokol, v němž pomocí modelování krajiny počítačově vybírá vhodné nové lokality rosničky zelené (Hyla arborea).

Využitelné výstupy: 
  • Model je použitelný na regionální úrovni.
  • Model je vytvářen na základě digitalizovaných mapových podkladů o struktuře biotopu s minimálním rozlišením 10 metrů (kvůli podchycení malých krajinných prvků, jako jsou remízky, skupiny křovin nebo malé vodní nádrže).
  • Nové lokality jsou vypočítávány odečtením parametrů existujících lokalit a jejich dosazením do modelu.
  • Největší důraz při výběru nových lokalit je kladen na jejich propojení s místní existující metapopulací.
  • Místní posouzení odborníkem pak jen identifikuje detailní umístění lokality v počítačem navržené oblasti na základě vhodnosti okolního biotopu.
  • Výsledný model poskytuje informace o lokalitách, jejichž založením výrazně vzrůstá konektivita existující metapopulační sítě.
  • Model také navrhuje vhodný počet nových lokalit, aby se kvalita metapopulační sítě dostala na požadovanou úroveň.
Grafické přílohy: 
Modelování metapopulační sítě pro rosničku zelenou
Modelování metapopulační sítě pro rosničku zelenou
Modelování metapopulační sítě pro rosničku zelenou
Zdroj: 
Clauzel, C., Bannwarth, C., & Foltête, J. C. (2015). Integrating regional-scale connectivity in habitat restoration: An application for amphibian conservation in eastern France. Journal for Nature Conservation, 23, 98-107.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.