Migrační aktivita mláďat želvy bahenní po opuštění hnízda

Verze PDF

Aktivní ochrana druhu je komplexní záležitost, jejíž konečná úspěšnost může záležet na zdánlivých maličkostech. Proto je důležité snažit se poznat co nejvíce podrobností z biologie cílových druhů v přirozených podmínkách. Želva bahenní (Emys orbicularis) je na velké části svého areálu ohroženým druhem. Také v případě tohoto druhu se kromě ochrany biotopů často přistupuje i k přímým aktivním ochranářským krokům. Jedním z nich je snaha zvýšit reprodukční úspěšnost jedinců (jinými slovy snížit mortalitu mláďat). První z přístupů využívá odchov novorozených mláďat odebraných z přírody v prvních měsících života v umělých podmínkách (tzv. headstarting). V případě ochrany druhu v přirozených podmínkách je u tohoto druhu problém ve vzdálenosti kladení vajec od biotopu nově narozených mláďat. U polských populací je doložena vzdálenost až 350 metrů. Publikace v časopise Amphibia-Reptilia přinesla důležité výsledky výzkumu negativním vztahu vzdálenosti hnízda od vody a přežívání mláďat.

Využitelné výstupy: 
  • Objektem výzkumu v oblasti západního Polska byla hnízda umístěná ve vzdálenosti 72-290 metrů.
  • Monitorováno bylo 32 mláďat ze 7 hnízd z let 2008-2010 s pomocí telemetrického zařízení na karapaxu.
  • Průměrná migrační rychlost mláďat je 33,7 m/den (min-max: 6,6-126,7 m/den), těžší mláďata migrují rychleji.
  • Mláďata z hnízd blíže vody (72-81 m) byla odchytávána častěji než mláďata z hnízd ve větší vzdálenosti (227-290 m), což indikuje vyšší mortalitu u druhé skupiny mláďat.
  • Příčinou může být zjištěný fakt, že mláďata ze vzdálenějších hnízd během cesty do vody ztrácejí více své původní hmotnosti než mláďata z bližších hnízd (průměr je okolo 3,8 %).
  • Výsledky ukazují, že první hodiny života jsou u želv bahenních velmi riskantní a důležitou částí života a aktivní přístup k této fázi může zvýšit reprodukční úspěšnost druhu.
Grafické přílohy: 
Migrační aktivita mláďat želvy bahenní po opuštění hnízda
Migrační aktivita mláďat želvy bahenní po opuštění hnízda
Zdroj: 
Najbar, B., & Mitrus, S. (2013). Migrations of hatchling European pond turtles (Emys orbicularis) after nest emergence. Amphibia-Reptilia, 34(1), 25-30.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.