Migrace ryb, rybí přechody a způsob jejich testování

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu MŽP nebo zde.

Zdroj: 
SLAVÍK, Ondřej, VANČURA, Zdeněk a kol. Migrace ryb, rybí přechody a způsob jejich testování. Metodický postup pro návrh, realizaci a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2012. 139 s. ISBN 978-80-7212-580-7.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.