Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
GUTH, Jiří, ed. Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování). 3. přepracované vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2002. 22 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.