Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativní management vybraných lokalit

Verze PDF

Metodika zavedení chovu býložravých savců jako alternativní management pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ.

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.