Metodika sledování výskytu plazů v České republice

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu ZO ČSOP Veronica nebo zde.

Zdroj: 
VLAŠÍN, Mojmír a MIKÁTOVÁ, Blanka. Metodika sledování výskytu plazů v České republice. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2007. 39 s. ISBN: 978−80−254−1344−9.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.