Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu ČVUT nebo zde.

Zdroj: 
Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P. Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. České vysoké učení technické v Praze, Nakladatelství Naděžda Skleničková. Praha. 2004. ISBN 80-903206-3-5.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.