Metodika odlovu a zpracování vzorků ryb stojatých vod

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

Zdroj: 
Kubečka J., Prchalová, M. Metodika odlovu a zpracování vzorků ryb stojatých vod. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha. 2006. 22 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.