Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných území

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

Zdroj: 
Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných území. Věštník Ministerstva životního prostředí, ROČNÍK XIV, ČÁSTKA 7, listopad-prosinec 2014.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.