Metodika likvidace křídlatky, Moravskoslezský kraj, 2008

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.). Projekt z programu LIFE – Nature, Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Moravskoslezský kraj. 2008. 6 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.