Metodika likvidace invazních druhů křídlatek

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu projektu LIFE nebo zde.

Zdroj: 
BARTÁK, Roman, KONUPKOVÁ KALOUSOVÁ, Štěpánka a KRUPOVÁ, Barbora. Metodika likvidace invazních druhů křídlatek. Ostrava: Moravskoslezský kraj, 2010. 32 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.