Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridor

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
TOMAN, Aleš, HLAVÁČ, Václav ml. a HLAVÁČ, Václav st. Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridor. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1995. 16 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.