Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu Koalice pro Naturu nebo zde.

Zdroj: 
Ministerstvo životního prostředí. Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007, 17(11), 1-23. ISSN 0862-9013.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.