Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
LUSTYK, Pavel a GUTH, Jiří. Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. Pracovní verze pro sezónu 2012. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 31 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.