Metodický postup na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

Zdroj: 
Slavík, Ondřej, Vančura, Zdeněk a kol. Metodický postup na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i. a společností Envisystem, s.r.o. Praha, 2012. 49 s. ISBN: 978-80-7212-581-4.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.