Metodické postupy projektování lokálního ÚSES

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu is.muni.cz nebo zde.

Zdroj: 
Maděra, Petr, Zimová, Eliška, eds. Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol. Brno. 277 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.