Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Zámečník, Václav. Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině. Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Praha. 2013. 97 s. ISBN 978-80-87457-81-8.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.