Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu ČESON nebo zde.

Zdroj: 
ANDREAS, Michal, CEPÁKOVÁ, Eva a HANZAL, Vladimír. Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2010. 94 s. ISBN 978-80-87051-82-5.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.