Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
HLAVÁČ, Václav a ANDĚL, Petr. Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2001. 36 s. ISBN 80-86064-60-3.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.