Měření odtoku vody z povrchu silnic v horských lesích

Verze PDF

Studie předkládá výsledky měření odtoku vody ze zpevněných lesních cest v horských lesích. Na bázi měření, simulací a propočtů, za předpokladu homogenity povrchu těchto cest autor vypočítal ekvivalentní množství odtoku vody z lesa o rozměrech 100 hektarů při hustotě komunikací (15 m/ha-1 a 25 m/ha-1) a dešti trvajícím tři hodiny, ve srovnání se standardním úhrnem srážek a běžnou spotřebou vody. 

Využitelné výstupy: 

Fáze zachycení počátečních srážek na silničním povrchu v intenzitě od 0,1-0,2 mm po dobu 15 minut nezpůsobuje odtok, jen zvlhčení povrchu cesty.Vypočítaná intenzita odtoku z povrchu lesních cest za relativně mírných srážek osciluje od 0,0001 ÷ 0,002 dm3·s-1·m-2 , ve srovnání s průměrným ročním odtokem naměřeným na dvoře 0.00000099 dm3·s-1·m-2 nebo na zalesněné půdě 0.00000009 dm3·s-1·m-2, případně v lese za velmi silné bouře - 0.000167 0,002 dm3·s-1·m-2, což demonstruje šíři celého problému.Déšť trvající tři hodiny při intenzitě srážek 2,8 mm na stohektarovém úseku lesa s hustotou zpevněných lesních cest 15 m/ha-1 způsobí povrchový odtok 923.1 dm3. Při průměrné spotřebě by takové množství vody vystačilo jednomu člověku na dobu 90 dní.Za stejných podmínek, jen při hustší síti lesních cest (25 m/ha-1) a intenzivnějších srážkách (9,8 mm), se vypočítaná míra odtoku zvyšuje na 48 397.4 dm3, tedy množství ekvivalentní 484 denní spotřebě jednoho člověka.Během jarního tání se z lesních zpevněných cest během tříhodinového časového úseku (bez srážek) uvolní na cestách (15 m/ha-1 ) 1134 násobek denní spotřeby vody, a při hustotě cest 25 m/ha-1 až 1890 násobek denní spotřeby vody jednotlivce.Přítomnost lesních cest výrazně mění charakteristiky a filtrační schopnosti půdního povrchu a snižuje retenční schopnosti. 

Grafické přílohy: 
Měření odtoku vody z povrchu silnic v horských lesích
Měření odtoku vody z povrchu silnic v horských lesích
Měření odtoku vody z povrchu silnic v horských lesích
Měření odtoku vody z povrchu silnic v horských lesích
Zdroj: 
Gołąb, J., Water runoff from road surface in mountain forests, Ecological Questions 20/2014: pp. 63 – 69
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.