Luční společenstva - jejich minulost, současnost... a budoucnost?

Verze PDF
See video
1. červen 2015

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody diskutoval Jan Horník, moderátorem byl Michael Hošek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.