Krajina a krajinný ráz ve strategickém plánování

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu ČVUT nebo zde.

Zdroj: 
Svobodová, Kamila. Krajina a krajinný ráz ve strategickém plánování. Fakulta architektury ČVUT v Praze, Ústav prostorového plánování. Praha. 2011. 22 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.