Kde ochrana přírody selhává aneb úbytek polních ptáků v Evropě

Verze PDF
See video
28. leden 2013

přednášel Petr Voříšek

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.